Klachtenregeling

Klachten die binnen komen bij Bold, worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering. In dit document leest u klachten worden afgehandeld door Bold.

1. Begrippen

BegripUitleg
KlagerEen (toekomstige) klant van Bold.
KlachtDe reden waarom de Klager contact zoekt met Bold.
KlachtencommissieMedewerkers van Bold

2. Vertrouwelijkheid

Klachten worden door de klachtencommissie vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de klachtencommissie alleen onderling informatie uitwisselt over de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

3. Klachtenprocedure

De stappen van de klachtenprocedure:

  1. De klager meldt zijn klacht persoonlijk aan bij de klachtencommissie. Dit doet de klager binnen 1 maand, nadat de klacht is ervaren.
  2. Klachten komen binnen in een ticketingsysteem. Hier zijn meerdere agents aan gekoppeld die werkzaam zijn bij Bold. Klachten worden in het systeem gelabeld en geregistreerd.
  3. De klachtencommissie bevestigt de klacht bij ontvangst altijd naar de klant. Daarin wordt aangegeven dat de klacht ontvangen en de klachtencommissie binnen 3 werkdagen de klacht in behandeling probeert te nemen m.u.v. feestdagen en weekenden.
  4. Afdeling Marketing en Communicatie bepaalt intern met directie of klacht wel/niet in behandeling wordt genomen. Terugkoppeling naar klant bij niet afhandelen voorzien van reden.
  5. De klachtencommissie behandelt de klacht uiterlijk binnen 4 weken. Als deze periode niet haalbaar is, moet de klager op de hoogte gesteld worden.
  6. De klachtencommissie registreert de klachten in een ticketing systeem. Klachten worden voor een periode van 1 jaar bewaard.
  7. Doel van de klachtencommissie is om een klacht altijd op te lossen, zodat de klager weer tevreden is met de aankoop.

Stel je vraag aan ons

Wij proberen tickets binnen 2 werkdagen te behandelen.